search

Historie kina v Ivančicích

Zakladatelem a průkopníkem kinofikace v Ivančicích byl Lampert Feith . Licenci k provozování kina dostal 1. dubna 1915. Promítal s úspěchem zpočátku v hotelu U Černého lva, později se přestěhoval do Besedního domu. V roce 1922 po sedmiletém promítání pana Feitha, dostal licenci k promítání i místní Sokol. Jejich kino sídlí v Rybárně. Promítání v Besedním domě přebírají v prosinci 1926 členové Orla. 

Pohyblivé obrázky nadále vstupují do života ivančické veřejnosti. Kolem roku 1927 producent kočujícího kina ,,MIK,, rozprostřel svůj zábavný artikl u němčického mostu. Zde v zšeřelém stanu se vytvořila pro nenáročného diváka první atmosféra vzrušení, strachu a lásky, když se zaujetím sledoval odvíjející se osudy hlavních hrdinů hraného filmu za průvodního komentáře podnikatele. Tehdejší místní konšelé, se nadšeni filmovým vyprávěním rozhodli rozšířit kulturu města    a nainstalovali promítání němého filmu do sálu Besedního domu.

Kolem roku 1932 vznikla jednoúčelová budova s názvem kino Réna. Světový vývoj v kinematografii však šel dále. Revoluci v kinematografii znamenal zvukový film. Sokolské kino promítalo zvukové filmy od roku 1932, kino Réna pořídilo zvukovou aparaturu v roce 1936.  Začaly vznikat filmy širokoúhlé ba i panoramatické 70 mm. Od klasického 35 mm se pomalu upouští. V dubnu 1969 se započalo se stavbou letního širokoúhlého kina na nádvoří MěstNV. Již v červenci téhož roku bylo kino dokončeno a 420 návštěvníků mělo možnost zhlédnout filmy na projekčním plátně o velikosti 6x12m. K ukončení provozu ve Velkém kině v Ivančicích došlo 31.10. 1980. Tím byl uskutečněn nástup dlouho očekávané rekonstrukce kina, které již po stránce projekce a akustiky nevyhovovalo. Bylo povoleno vybudování Kinokavárny jako provizorního, dočasného provozu v hotelu Černý lev. Dne 18. 3.1988 byl v rekonstruovaném kině Réna slavnostně zahájen provoz. Byla to akce dlouhodobá, poněvadž rekonstrukce je vždy složitější než nová stavba. Náklad na rekonstrukci činil 7 240 000 Kč.

Ivančice získaly kino, které má ve velkém sále 253 míst a mimo to je v prvním poschodí další sál se 70 místy pro diváka. Kino Réna se v roce 2005 stalo příspěvkovou organizací Městského úřadu Ivančice. Pod Kulturním a informačním centrem slouží i jako kulturní stánek, kde probíhají divadla, koncerty, přednášky a jiná vystoupení. Sál je pronajímán na předváděcí akce, školení, prezentace, besedy. Kino je udržované, prostorné vybudované v pěkném stylu.  

Současnost 

V roce 2011 zpracovalo kino Réna Ivančice žádost na digitalizaci. Rada města tento záměr schválila a doporučila pro zastupitelstvo města. Kino Réna Ivančice bylo podpořeno z Ministerstva kultury v Praze jako jedno z mála kin nejvyšší udělovanou dotaci v rámci V. vlny digitalizace. Dne 5.3. 2012 byla základní digitalizace kina zastupitelstvem města v čele se starostou MUDr. Vojtěchem Adamem schválena. V měsíci červnu 2012 byl tento projekt ukončen. Dne 20.6. 2012 byl zahájen zkušební provoz promítání DCI standart Cinema ve 2D. Zkušební provoz si mohli naši diváci vyzkoušet po dobu 2 týdnů. Slavnostní zahájení provozu kina proběhlo v rámci oslav 800 let výročí města Ivančice a to dne 30.6. 2012.  

Sponzorem kina Réna Ivančice se stala SKUPINA ČEZ. Dotaci kino získalo z fondu kinematografie Ministerstva kultury Praha. Informační kanál ve vestibulu sponzorovala firma ČEZ ENERGO.

Kino bylo 30. 6. 2012  slavnostně předáno divákovi v novém promítacím kabátě a to - digitální projekce dle standardu DCI Cinema (2D) v rámci oslav 800 let výročí města Ivančice.  Dne 4. 10. 2012 v 18.45 hodin zahájilo kino Réna Ivančice další éru filmového vysílání a to přímý digitální přenos. Přenos přes satelit. Jednalo se o hru České nebe v podání Divadla Járy Cimrmana k 45. výročí jejich existence. Přenos se zdařil a v divákovi zanechal pocit nových možností, které kino nyní přináší.

V červnu 2014 kino za podpory města Ivančice vyměnilo v sále 253 ks sedaček. Původní (zachovalé) z roku 1988 zůstaly v kině jako retro sedačky v předsálí.   

V únoru 2015 došlo v kině ke kompletní rekonstrukci sociální zařízení. V létě kino zahájilo provoz letního promítání na nádvoří radnice. 

V září 2018 zprovoznilo kino pokladní rezervační systém a zahájilo provoz občerstvení. Byly upraveny a rozšířeny web stránky kina. (www.kinorena.cz)

V roce 2019 se návštěvnost diváků přehoupla přes 26 tisíc diváků, otevřeli jsme naplno občerstvení v kině, které si získalo velkou oblibu.  V listopadu 2019 proběhlo v kině další technické dovybavení a to dodání 3D aktivního stereo systému DCI. Pro zahájení promítání ve 3D byla vybrána animovaná pohádka LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 (23. 11.). V sále bylo vybráno 126 míst, kde je efekt 3D promítání pro diváka nejzajímavější.

Rok 2020 zasáhla kino koronavirová epidemie. Kino se úplně zavřelo divákům na duben, listopad, prosinec. Během měsíců březen, květen, červen se omezil počet diváků v sále a byla zakázána konzumace jídla i pití. Přesto kino fungovalo v omezeném provozu. Uspořádalo v rámci 70 výročí Milady Horákové pro veřejnost filmové představení MILADA. Nemalým úspěchem byla předpremiéra dokumentu Svět podle Muchy za účasti tvůrců dokumentu a rodiny našeho slavného rodáka. Kino plně podpořilo dokument V Siti, který se zaměřil na závažnost zneužívání sociálních síti. Využili jsme možnosti dotace JMK pro seniory a zavedli seniorské vstupné. Přes všechna omezení byla v kině provedena kompletní úprava podia, vymalování kanceláří, chodeb a výměna poškozeného plátna. Dále jsme zakoupili nové lavičky pro letní kino. 

I rok 2021 byl zasažen pandemii koronaviru a restrikcemi, které vyhlásilo MZ ČR. Kino bylo uzavřeno od ledna do května. Kino otevřelo pro veřejnost v červnu. Zahájili jsme opět letní promítání na nádvoří radnice. Do kina se vrátil ,,život,,: Kino ,, bojovalo,, o každého diváka, navýšili jsme počet představení. Přesto jsme se potýkali s častým rušením premiér i filmů ze stran distributora. V rámci kulturního léta jsme odpromítali dvě představení pro veřejnost na náměstí před kostelem. Během uzavření jsme investovali v kině do oprav, úklidů, revizí a kontrol. Kompletní oprava wc a sprchového koutu. Příprava projektu školící a vzdělávací místnosti (malý sál) Vyčistění sedaček, koberců. Výměna radiátorů. Odposlechy ve velkém sále. Výměna promítací technologie IMPC. Zřízení veřejné wifi. Revize vzduchotechniky a vypracování návrhu jejího kompletního zprovoznění. Pořízení ochranného štítu plátna při konání kulturních akcí.      

Rok 2022 byl pro naše  KINO výzvou, uzavírání kin z důvodu epidemie bylo za námi. Odpromítali jsme 569 představení, tj. oproti roku 2019 o 65 představení více. V kině proběhlo cca 40 dalších akcí. Souběžně jsme promítali v rámci letního promítání i na nádvoří radnice. V rámci Kulturního léta jsme promítali i na náměstí před kostelem. Během Adventního programu na náměstí jsme přispěli k vánoční atmosféře pásmem dětských pohádek a promítáním vánočních filmů. Opravy a investice se tentokrát zaměřily na nejdůležitější část kina a tou byla střecha, kde kromě kompletní opravy došlo i k zateplení. Výsledky kina za rok 2022 byly pro nás podnětem pracovat nadále s nasazením sobě vlastním-NAPLNO. Kino navštívilo 23 tisíc diváků. Našim cílem zůstává být KINEM s dobrým obrazem i zvukem, kvalitním, zajímavým programem a neposledně místem, kam se bude divák rád vracet!