search

Historie kina v Ivančicích

Zakladatelem a průkopníkem kinofikace v Ivančicích byl Lampert Feith . Licenci k provozování kina dostal 1. dubna 1915. Promítal s úspěchem zpočátku v hotelu U Černého lva, později se přestěhoval do Besedního domu. V roce 1922 po sedmiletém promítání pana Feitha, dostal licenci k promítání i místní Sokol. Jejich kino sídlí v Rybárně. Promítání v Besedním domě přebírají v prosinci 1926 členové Orla. 

Pohyblivé obrázky nadále vstupují do života ivančické veřejnosti. Kolem roku 1927 producent kočujícího kina ,,MIK,, rozprostřel svůj zábavný artikl u němčického mostu. Zde v zšeřelém stanu se vytvořila pro nenáročného diváka první atmosféra vzrušení, strachu a lásky, když se zaujetím sledoval odvíjející se osudy hlavních hrdinů hraného filmu za průvodního komentáře podnikatele. Tehdejší místní konšelé, se nadšeni filmovým vyprávěním rozhodli rozšířit kulturu města    a nainstalovali promítání němého filmu do sálu Besedního domu.

Kolem roku 1932 vznikla jednoúčelová budova s názvem kino Réna. Světový vývoj v kinematografii však šel dále. Revoluci v kinematografii znamenal zvukový film. Sokolské kino promítalo zvukové filmy od roku 1932, kino Réna pořídilo zvukovou aparaturu v roce 1936.  Začaly vznikat filmy širokoúhlé ba i panoramatické 70 mm. Od klasického 35 mm se pomalu upouští. V dubnu 1969 se započalo se stavbou letního širokoúhlého kina na nádvoří MěstNV. Již v červenci téhož roku bylo kino dokončeno a 420 návštěvníků mělo možnost zhlédnout filmy na projekčním plátně o velikosti 6x12m. K ukončení provozu ve Velkém kině v Ivančicích došlo 31.10. 1980. Tím byl uskutečněn nástup dlouho očekávané rekonstrukce kina, které již po stránce projekce a akustiky nevyhovovalo. Bylo povoleno vybudování Kinokavárny jako provizorního, dočasného provozu v hotelu Černý lev. Dne 18. 3.1988 byl v rekonstruovaném kině Réna slavnostně zahájen provoz. Byla to akce dlouhodobá, poněvadž rekonstrukce je vždy složitější než nová stavba. Náklad na rekonstrukci činil 7 240 000 Kč.

Ivančice získaly kino, které má ve velkém sále 253 míst a mimo to je v prvním poschodí další sál se 70 místy pro diváka. Kino Réna se v roce 2005 stalo příspěvkovou organizací Městského úřadu Ivančice. Pod Kulturním a informačním centrem slouží i jako kulturní stánek, kde probíhají divadla, koncerty, přednášky a jiná vystoupení. Sál je pronajímán na předváděcí akce, školení, prezentace, besedy. Kino je udržované, prostorné vybudované v pěkném stylu.  

Současnost 

V roce 2011 zpracovalo kino Réna Ivančice žádost na digitalizaci. Rada města tento záměr schválila a doporučila pro zastupitelstvo města. Kino Réna Ivančice bylo podpořeno z Ministerstva kultury v Praze jako jedno z mála kin nejvyšší udělovanou dotaci v rámci V. vlny digitalizace. Dne 5.3. 2012 byla základní digitalizace kina zastupitelstvem města v čele se starostou MUDr. Vojtěchem Adamem schválena. V měsíci červnu 2012 byl tento projekt ukončen. Dne 20.6. 2012 byl zahájen zkušební provoz promítání DCI standart Cinema ve 2D. Zkušební provoz si mohli naši diváci vyzkoušet po dobu 2 týdnů. Slavnostní zahájení provozu kina proběhlo v rámci oslav 800 let výročí města Ivančice a to dne 30.6. 2012.  

Sponzorem kina Réna Ivančice se stala SKUPINA ČEZ. Dotaci kino získalo z fondu kinematografie Ministerstva kultury Praha. Informační kanál ve vestibulu zasponzorovala firma ČEZ ENERGO.

Kino bylo 30. 6. 2012  slavnostně předáno divákovi v novém promítacím kabátě a to - digitální projekce dle standardu DCI Cinema (2D) v rámci oslav 800 let výročí města Ivančice.  

Dne 4. 10. 2012 v 18.45 hodin zahájilo kino Réna Ivančice další éru filmového vysílání a to přímý digitální přenos. Přenos přes satelit. Jednalo se o hru České nebe v podání Divadla Járy Cimrmana k 45. výročí jejich existence. Přenos se zdařil a v divákovi zanechal pocit nových možností, které kino nyní přináší.

V červnu 2014 kino za podpory města Ivančice vyměnilo v sále 253 ks sedaček. Původní (zachovalé) z roku 1988 zůstaly v kině jako retro sedačky v předsálí.   

V únoru 2015 došlo v kině ke kompletní rekonstrukci sociální zařízení.

V září 2018 zprovoznilo kino pokladní rezervační systém a zahájilo provoz občerstvení. Byly upraveny a rozšířeny web stránky kina. (www.kinorena.cz)

V listopadu 2019 proběhlo v kině další technické dovybavení a to dodání 3D aktivního stereo systému DCI. Pro zahájení promítání ve 3D byla vybrána animovaná pohádka LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 (23. 11.). V sále bylo vybráno 120 míst, kde je efekt 3D promítání pro diváka nejzajímavější.