search

Letní kino v Ivančicích na Nádvoří radnice má tradici již od roku 1969, promítalo se zde s velkým ohlasem až do roku 1997. Po velké rekonstrukci nádvoří se začalo promítat opět až v roce 2015. Promítaní probíhá v červenci a v srpnu - obvykle v pátek a sobotu. Zahájení spadá většinou na poslední víkend v měsíci červnu. Letní promítání prošlo příjemnou změnou a to zastřešením, kdy lze film sledovat i za méně příznivého počasí. Výjimečným promítáním je Letní kino v zimě, u vánočního stromu před ivančickým kostelem. U letního promítání je zajištěno občerstvení. Kapacita 100 míst / lavičky, židličky

Vchod od mlýna - Nádvoří radnice

Vstupné 70 Kč a 90 Kč. Vstupenky nerezervujeme - prodej přímo na místě.

Pokladna a občerstvení otevřeno hodinu před začátkem

Občerstvení rozšířeno / Popcorn / Nachos / Káva / Coca cola / Birell

Na letní promítání můžete nosit i vlastní občerstvení! 

Informace a dotazy: 736 601 631 / 728 985 653


Program na sezónu 2021 bude včas zveřejněn